Prosze o sprawdzenie zadan z fizyki podam zadania i odpowiedzi jakie mi wyszly
Zad 1
Do zasilania zarowek zastosowano urzadzenie wykorzystujace energie wody spadajacej z wsokosci h=4 m.W ciagu kazdej sekundy spada V=1 m3 wody o gestosci 1000kg/m3.Ile zarowek moze zasilic to urzadzenie jezeli przez kazda z nich przeplynie prad o natezeniu I=0,5A
pod napieciem U=230V,a urzdzenie wykorzystuje tylko 40% energii wody spadajacej?

Wyszlo mi w tym zad 139 zarowek

Zada 2
Kula przelatuje z szybkoscia Vk=66m/s w odleglosci L=5 m od obserwatora.W jakiej odleglosci x byla kula w chwili,gdy on ja uslyszal?
Przyjmij predkosc dzwieku w powietrzu Vd=330m/s

Wyszlo mi w przyblizeniu 11,18 m

zad 3
Z balonu na wysokosci h=300m nad powierzchnia ziemi wypadl kamien.Oblicz po jakim czasie kamien spadanie na ziemie jezeli
a)balon pozostal nieruchomy
b)balon opadal z szybkoscia 20m/s
c)balon wznosil sie z szybkoscia 20m/s
Wykonujac obliczenia pomin opory ruchu

Wyszlo mi w a)7,75 s w b)6,145 s w c)10,442

zad 4
Z gorki rozrzadowej o wyskoosci 20 m zaczyna staczac sie po szynach o dlugosci L=100m wagon o masie M=20 ton.Sila oporow toczenia wagonu wynosi 1/10 ciezaru wagonu.U podstawy gorki wagon uderza w nieruchoma grupe czterech wagonow(o masie m kazdy)laczac sie z nimi.Oblicz szybkosc wagonow po zderzeniu

Mi wyszlo 2,82 m/s

Do wszystkich obliczen przyjelem wartosc przyspieszenia ziemskiego g=10m/s

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T20:32:45+01:00
Witaj
dane:h=4m V=1m3 t=1s d=1000kg/m3 U=230V p=40% = 0,4 Iż=0,5A
szukane: n
P=Wuż/t ale Wuz=p*Ek=p*Ep=pmgh=pdVgh 0raz P=UI
UI=pdVgh/t czyli I=pdVgh/Ut=69,56 A
n=I/Iż=139 żarówek /najw. l. całk./
zad.2
dane:vk=66m/s vd=330m/s l=5m dodatkowo: s-droga kuli w czasie t , gdy dźwięk przebywa odl.l
szukane: odl. x jako przeciwprostokątna trójkąta o przyprostokątnych l i s
t=l/vd a więc s=t*vk czyli s=l*vk/vd=1m
x^2=l^2 + s^2=1+25=26
x=5,1m
zad.3
a. ta=[2h/g]^1/2=7,75
b. s=vo*tb+0,5gtb^2 300=20tb+5tb^2 tb=6s bo musi być krótszy niż w a)
c. tc=2s do hmax+2sdo położ. pocz.+6s jak w b) = 10s
zad.4mgh=0,5mv^2+0,1mgs v=14,14m/s a po zderz.2,82m/s brak miejsca