Zadanie1
ulozyc rownania kolejnych reakcji za pomoca ktorych mozna dokonac nastepujacych przemian
a) Zn-->ZnO-->Zn
b) Cu-->Cu₂O-->Cu

zadanie2
dwie czasteczki pewnego tlenku chromu reaguja z trzema atomami wegla w wyniku czego powstaja dwa atomy chromu oraz trzy czasteczki dwutlenku wegla.ustalic wzor tlenku chromu.

zadanie3
Szcesc czasteczek pewnego tlenku azotu reaguje z osmioma czasteczkami amoniku w wyniku czego powstaje siedem czasteczek azotu oraz dwanascie czasteczek wody.ustalic wzor tlenku azotu.

zadanie4
podzielic nizej podane reakcje na reakcje:syntezy rozkladu wymiany pojedynczej i podwojnej
a) 2KCIO₃-->2KCI+3O₂
b) 2Al+3S-->Al₂S₃
C)Cu₂O+H₂-->2Cu+H₂O
d)NH₃+CO₂+H₂O--->NH₄HCO₃
e)2Fe₂O₃+3C-->4Fe+3CO₂
f)NaCl+AgNO₃-->AgCl+NaNO₃
g)FeO+C-->Fe+CO
h)2NaHCO₃-->Na₂Co₃+H₂O+CO₂

zadanie5
ułozyc rownanie reakcji wodoru z:
1)chlorem(produktem reakcji jest chlorowodor HCl)
2)azotem(produktem reakcji jest amoniak NH₃)
3) siarka (produktem reakcji jest siarkowodor H₂S)
4) węglem (produktem reakcji jest metan CH₄)
5) sodem (produktem reakcji jest wodorek sodu NaH)
6) wapniem (produktem reakcji jest wodorotlenek wapnia CaH₂)

zadanie6
podczas ogrzewania glinu z tlenkiem zelaza(3)(Fe₂O₃)powstaje tlenek glinu i zelazo.ulozyc rownanie reakcji.

1

Odpowiedzi

2009-09-30T19:22:12+02:00
Wiesz... bez urazy, ale 12 pkt. za tyle zadań to zdzierstwo. Tym bardziej, że to jeszcze jest dzielone na trzy osoby, więc każdy dostaje po 4 pkt...
Ale zrobiłem to dla Ciebie, nawet na kartce.
W załączniku wszystko jest.
7 5 7