Układ równań

1. podaj przykładowe rozwiązanie równania 2x+y= 9
2. Rozwiąż układ równań {x=y metodą podstawiania
{6x-y=5
3.Sprawdź, czy para liczb x=3 i y=-2 jest rozwiązaniem układu równań {x-2y=7
{3x+y=7
4. Rozwiąż układ równań {3x+2y=2metodą przeciwnych współczynników {5x+4y=6
5. Ułóż odpowiedni układ równań Liczba x jest o 8 mniejsza od liczby y, a trzykrotność liczby y jest o 10 większa od połowy liczby x

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-22T11:30:45+01:00
Zad 1)
2x+y=9
x=1
2×1+y=9
2+y=9
y=7

Zad 3)
{x-2y=7
{3x+y=7

L1=3-2*(-2)=3+4=7
L1=P1

L2= 3*3 + (-2)= 9-2=7
L2=P2

Zad 4)
{3x+2y=2 | *(-2)
{5x+4y=6

{-3x-4y= -4
+ {5x+4y=6

2x=2 |:2
x=1
{x=1
{5*1+4y=6

{x=1
{5+4y=6

{x=1
{4y= 1 |:4

{x=1
{y=0,25

Zad 5)
.{x-8=y
{6y+20=x
6y+20-8=y
5y=-12/:5
y= -12/5
6*(-12/5)+20=x
-72/5+20=x
x=5 3/5