Hey , you lot! Guess what! We've just received a really interesing e-mail. It's from someone in France. She's seen our webzine.
Wicked! How did she find out about it?

Well , she called Cathy Rey , and she lives in Grenoble. And Grenoble is a twin town with Oxford..

Oh , get on with it , Rebecca!

.and we have a link with the Oxford City site. So Cathy was looking for information about Oxford and she saw out site. Well , she wanted to know about Parkside and the webzine. She asked us if we were pupils at Parkside.

So what did you say?

I said we were.

No kidding!

And then she said she was sixteen and she was in the second. That's the second year. She asked us how old we were.

They do it , differently in French schools.

She said she was studying English. She asked me if we were learning French but we're not learning it.

Speak for yourself.

Then she wanted to know about our teachers. She asked us if we had exams.

Did you tell her abour our exams this year?

Yes. She said they had their final exams in two years time. They call it the bac. She asked us when we were going to to our final exams.

How big is her school?

She didn't say , but she asked us how many pupils there were at Parkside.

Why all te questions?

She's doing some sort of project about schools in Europ. And she said she really liked our webzine , and she asked if we'd publish some articels from their school magazine in Grenoble.

That sounds a great idea. We can swap news about our schools.

Anyway , she's going to send us an article about Grenoble for our webzine.


[na polski przetłumaczyć]

1

Odpowiedzi

2010-01-21T09:14:08+01:00
Tłumaczone translatorem i trzeba zrobić poprawkę
Hej, dziękuję! Guess what! Właśnie otrzymał naprawdę ciekawy e-mail. To od kogoś we Francji. Widziała naszego zina internetowych.
Wicked! Jak Ona dowiedzieć się o tym?

Cóż, nazwała Cathy Rey, a mieszka w Grenoble. I Grenoble jest bliźniaczym miastem z Oxford ..

Oh, get on with it, Rebecca!

. i mamy związek z terenu miasta Oxford. Więc Cathy poszukuje informacji na temat Oxford i ujrzała na miejscu. Cóż, chciała wiedzieć o Parkside i webzine. Poprosiła nas, jakbyśmy byli uczniowie w Parkside.

So what did you say?

I powiedział nam.

No kidding!

A potem powiedziała, że wtedy szesnaście lat i była w drugim. To drugi rok. Poprosiła nas, jak stary byliśmy.

Robią to inaczej niż w szkołach francuskich.

Powiedziała, że uczył się angielskiego. Poprosiła mnie, jakbyśmy byli nauki języka francuskiego, ale nie możemy się go uczyć.

Mów za siebie.

Następnie chciała wiedzieć o naszych nauczycieli. Poprosiła nas, gdybyśmy mieli egzaminy.

Czy powiedzieć jej Abour nasze egzaminy w tym roku?

Tak. Powiedziała, że mieli egzaminy końcowe w dwa lata. Nazywają go bac. Poprosiła nas, gdy mieliśmy do naszych egzaminów końcowych.

Jak duży jest jej w szkole?

Ona nie mówi, ale poprosiła nas, ilu uczniów nie było w Parkside.

Dlaczego wszystkie te pytania?

Ona robi jakiś projekt o szkołach w Europ. I powiedziała, że naprawdę lubimy naszą webzine, i prosiła, jeśli chcielibyśmy opublikować articels z ich szkolnej gazetki w Grenoble.

Brzmi to świetny pomysł. Możemy wymiany wiadomości na temat naszych szkół.

Anyway, she's going to wyślij do nas artykuł na temat naszej webzine Grenoble.