W ganiastrosłupie prawidłowym czworokątnym długośc krawedzi podstawy a=4cm. oblicz pole powierzchni całkowitej i obiętość tego graniastosłuba, jezeli przekatna tej bryły jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod katem α=60°.??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T14:54:39+01:00
A = 4 cm

H => a

Pc = 2a² + 4aH
Pc = 2 * (4 cm)² + 4 * 4 cm * 4 cm = 2*16 cm²+ 64cm²=32 cm²+64 cm²=96 cm²

V=a² * H
V=(4 cm)² * 4cm = 16cm² * 4 cm = 64 cm³