Autobus o masie 2000kg,ruszając z przystanku osiągnął prędkość 54 km/h w czasie 15s.Załadając, że tarcie opon o podłoże i opór powietrza hamują samochód siłą o średniej wartości 200N.Oblicz wartość średniej siły działania silnika autobusu w czasie jego ruszania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T19:55:56+01:00
Ane:
m = 2000 kg
V = 54 km/h = 54000 / 3600s = 15 [m/s]
t = 15 s
F₀ = 200 N

Rozw.:
siła wypadkowa z jednej strony wynosi
Fw = F - F₀
a z drugiej strony
Fw = m × a
porównujemy czyli
F - F₀ = m × a
ale
a = V/t
czyli
F - F₀ = m × V / t
F = F₀ + (m × V / t ) = 200 N + (2000kg × 15[m/s] / 15 s)= 2200N