BŁAGAM O POMOC!!!!!
Proszę o pomoc w napisaniu listu motywacyjnego
Treść:
Chcesz wyjechać na letni obóz kultury i języka w Exeter, w Anglii. Organizatorzy dysponują trzema stypendiami dla uczniów z krajów Europy centralnej i wschodniej. Napisz podanie o stypendium.
- Określ cel listu i przedstaw się.
- Opisz krótko swoje dotychczasowe wykształcenie i poziom znajomości języka angielskiego.
- Przekonaj organizatorów, dlaczego zasługujesz na stypendium,- podaj dwa powody.
- Podaj korzyści z Twojego uczestnictwa w obozie dla Ciebie i dla organizatorów.
Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji, forma, poprawność językowa oraz bogactwo językowe.

1

Odpowiedzi

2010-01-22T11:47:40+01:00
Dear Sir/Madam,

I am writing becouse I would like go to a summer camp lingual in Exeter and I would like get a grant.
My name is XYZ. I am a 18-year-old student. I am learning in secondary school. My acquaintance of English is on a very good level. My degree is in English A.
I would like go to a summer camp lingual in Exeter, becouse I like learning English and I have not been to England before. English will be studied in future by me.
If I go to England, I will pass an A level exam of English. If I pass an A Level Exam, I will study English. If you get me a grant, you will implement my dream and you will help me.
I am available for interview at any time.
I look forward to hearing from you.

Yours sincerely,
XYZ


PROSZĘ I POLECAM SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.. :) LICZE NA NAJ :)
1 5 1