Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T19:34:27+01:00
Kadzidło to duża wieś gminna, licząca około 4 tysięcy mieszkańców, leży w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim w centralnej części Równiny Kurpiowskiej. Nazwa wsi wiąże się z bardzo rozpowszechnionym niegdyś na Kurpiach wydobywaniem z ziemi i obróbką bursztynu, którego drobne kawałki mieszane z jałowcem używane były jako kadzidło w kościołach.Wieś powstała w I połowie XVIII wieku dzięki staraniom starosty ostrołęckiego Jana Małachowskiego. Był to okres walk starosty przeciwko nadużyciom jezuitów z Myszyńca. Jako przeciwwagę ich działań Małachowski ufundował w Kadzidle drewniany kościół. Drugi kościół wybudował syn Jana - Antoni Małachowski w 1783 roku. Obecnie znajduje się on we wsi Dąbrówka. W Kadzidle wznosi się neobarokowy kościół, którego budowę rozpoczęto w 1881 roku. Wyposażenie kościoła jest częściowo renesansowe (główny ołtarz z II połowy XVII wieku przeniesiony został z bazyliki kodeńskiej). Po obu stronach wejścia znajdują się dwie kropielnice z muszli morskich.W 1887 roku w Kadzidle została założona staraniem Krasińskich fabryczka guzików wyrabianych z rogu, kości i masy perłowej. Dodatkowy dochód, poza rolnictwem, przynosiło także mieszkańcom Kurpiowszczyzny rozwinięte już wówczas na duży skalę rękodzielnictwo tkackie.W pierwszych trzech dniach września 1939 roku toczyły się pod Kadzidłem walki z nacierajacymi wojskami niemieckimi. W okresie okupacji działały w okolicach jednostki partyzanckie AK, a od 1944 roku także zwiadowcze oddziały radzieckie. Okupant niszczył wszystko co wiązało lud miejscowy z jego rodzimą kulturą. Kurpiowskie stroje znikły prawie zupełnie, po wsiach ukrywano nawet co piękniejsze wycinanki.