Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-30T17:21:02+02:00
Ciepłe pory roku przyspieszają obieg wody w przyrodzie, natomiast pory chłodne proces ten spowolniają. Wiosną, gdy słońce grzeje mocniej, temperatura wrasta, śnieg i lód topnieje, pękają skute lodem rzeki i jeziora, a spływające wody ruszają do morza. Parowanie wzrasta. Woda może występować w powietrzu, jako para wodna, tworzy mgły, chmury, spada na ziemię w postaci opadów, zimą zalega w postaci śniegu, czyli zamarzniętych kropelek wody. Mgła, to skroplone drobinki pary wodnej unoszące się w powietrzu. Osiadłe na trawach i drzewach krople pary tworzą rosę, a gdy zamarzną - szron. Niewidoczna para wodna w ciepłym powietrzu unosi się wysoko i schłodzona tworzy chmury. Przesycone kroplami pary chmury spadają na ziemię w postaci rzęsistego deszczu. Tak więc para wodna z powrotem zamieniła się w wodę. Przy dużych opadach lub zbyt szybko topniejącym śniegu woda nie nadąża wsiąkać w ziemię. Tworzą się kałuże, rozlewiska, strumienie. Rzeki wzbierają grożąc powodzią. Aby im zapobiec, człowiek buduje sztuczne zbiorniki, z których woda zasila ziemię podczas suszy.
28 4 28
2009-09-30T18:25:48+02:00
Jesienią spadają liście i dominują barwy : czerwone, żółte i brązowe oraz pomarańczowe. są duże opady deszczu.temperatura jest niska. latem są owoce i jest bardzo gorąco.wiosna przyroda budzi się do życia i kwitną kwiaty jest coraz cieplej.zima dominuje barwa biała jest bardzo zimno i nic nie kwitnie.
21 3 21