Odpowiedzi

2010-01-20T19:40:49+01:00
A = 5 cm
a = 2 π r
r = a /(2π) = 5/(2 π)
r = 5/(2π) cm
Pc = a² + 2*π r² = (5 cm)² + 2*π *[ 5/(2π)]²cm² =
= 25 cm² + 2*π * [25/(4π²)]cm² = 25 cm² + 25/(2π) cm² =
= 25*[ 1 + 1/2π] cm²
2 3 2
2010-01-20T19:44:09+01:00
POwierzchnia boczna walca po rozwinieciu jest kwadratem o boku dlugosci 5. Oblicz pole powierzchni calkowitej walca.

Pb = 5*5 = 25 cm² -powierzchnia boczna walca
Ow =2πr = 5 - obwód walca = bokowi 5
H - wysokość walca = 5
Pc = ? -pole powierzchni całkowitej

1. Obliczam promień podstawy r
Pb = 2πr*H
Pb = 25 cm²

2πr*H = 25 cm²
2πr* 5 cm = 25 cm²
2πr = 25 cm² : 5 cm
2πr = 5 cm
r = 5 : 2π

2. Obliczam pole powierzchni całkowitej
Pc = 2Pp + Pb
Pc = 2*πr² + 25 cm²
Pc = 2*π*(5 : 2π)² + 25 cm²
Pc = 2*π*25 : 4π² + 25 cm²
Pc =( 25: 2π) cm² + 25 cm²
Pc = 25(1:2π + 1)
Pc ≈ 3,98 + 25 cm²
Pc ≈ 28,98 cm²
4 5 4