Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T19:47:14+01:00
Mszaki - pionierskie rośliny lądowe, które wykształciły
prymitywne tkanki; charakteryzują się o wiele większym zróżnicowaniem
morfologicznym niżeli plechowce; reprezentowane przez trzy grupy
systematyczne
roślin (porostnicowe, jungermaniowe, mchy) cechują się obecnością jednego
telomu w sporoficie, przewagą (dominowaniem) gametofitu nad sporofitem oraz
podobnymi cyklami rozwojowymi.
Znaczenie mszaków w przyrodzie i życiu człowieka:
pozytywne :
- wzbogacają podłoże w próchnicę, przygotowując je dla innych roślin,
- pokrywając glebę zwartymi darniami, zmniejszają jej parowanie i zabezpieczają
ją przed wymyciem przez wodę i wywianiem przez wiatr,
- tworząc torfowiska wpływają na kształtowanie się klimatu: wiążąc duże ilości
wody i nasycając nią powietrze- przyczyniają się do zwiększenia opadów,
- powstałe ze szczątków mchów pokłady torfu są wykorzystywane jako materiał
opalowy, do wyrobu papieru, tektury, płyt izolacyjnych oraz jako surowiec do
otrzymywania gazu palnego,
- w ogrodnictwie torf używany jest do nawożenia gleby,
- w medycynie torf stosowany jest do kąpieli leczniczych jako tzw. borowina
oraz do produkcji leków, np. preparatu torfowego.
- używane bywają również do uszczelniania budynków
drewnianych.
- zasiedlanie różnych nieużytków np. hałdy negatywne:
-stają się często przyczyną zabagnień np. łąk- hamują wzrost innych roślin tworząc zwarty kobierzec pokrywający gęsto glebę
2 5 2