Odpowiedzi

2010-01-20T19:49:13+01:00
Rodzaje polaczen:
o nerwowo-nerwowe
o nerwowo-mięśniowe
o nerwowo-gruczołowe

Impuls nerwowy zostaje przeniesiony z jednej komórki na drugą przy udziale substancji.
2 4 2
2010-01-20T19:50:53+01:00
Rodzaje połączeń synaps:

-nerwowo-nerwowe — połączenie między dwiema komórkami nerwowymi
-nerwowo-mięśniowe — połączenie między komórką nerwową i mięśniową
-nerwowo-gruczołowe — połączenie między komórką nerwową i gruczołową

Jak działają :

Gdy impuls nerwowy dotrze do zakończenia aksonu powoduje otwarcie kanałów jonowych selektywnie wpuszczających jony wapnia. Jony te uaktywniają migrację pęcherzyków presynaptycznych (zawierających mediator - substancję chemiczną np. adrenalinę, noradrenalinę, acetylocholinę). Na drodze egzocytozy pęcherzyki te uwalniają zawartość do szczeliny synaptycznej.

Mediator wypełnia szczelinę synaptyczną i część z jego cząsteczek łączy się z receptorami na błonie postsynaptycznej. Powoduje to otworzenie się kanałów dla jonów sodu, a w efekcie depolaryzację błony postsynaptycznej. Jeżeli depolaryzacja ta osiągnie wartość progową, otwierają się kolejne kanały dla sodu wrażliwe na napięcie skutkiem czego pojawia się potencjał czynnościowy i falę przechodzącą przez cały neuron.

Cząsteczki mediatora działają w szczelinie synaptycznej jedynie przez określony czas. Jest to spowodowane istnieniem receptorów na błonie presynaptycznej, które zajmują się zwrotnym wychwytem (re-uptake) mediatora.

Prosze o naj xD
5 5 5