Odpowiedzi

2009-09-30T17:35:42+02:00
Notatka z przebiegu debaty w miejscowości Wrocław

W dniu 6 listopada 2006 r. we Wrocławiu, w godz. od 12:00 do 14:30 - odbyła się przedwyborcza Debata pt:"Porozmawiajmy o Wrocławiu" w ramach ogólnopolskiej akcji "Masz głos - Masz wybór".

Celem debaty było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: "Czy kandydaci na radnych uwzględnili w swoich wyborczych programach kwestie związane z działalnością organizacji pozarządowych?"

Na spotkanie przybyło dziewięciu kandydatów do Rady Miasta Wrocławia:
KW PSL - prof. dr hab. Emil Antoniszyn
KW Zielony Wrocław - Renata Berent-Mieszczanowicz
KW Młody Wrocław - Krzysztof Kamler
KW Związku Słowian - Witold Służycki
KW PIS - Marek Mutor
KW Platformy Obywatelksiej RP - Leon Susmanek
KWW Wrocław 2010 - Porozumienie Socjaldemokratów - Michał Syska
KW Motywacja Sukcesu - Adam Szarek
KWW Rafała Dutkiewicza - dr Aldona Wiktorska-Święcka
Nie pojawił się pomimo deklaracji Tomasz Czajkowski z KW Lewica i Demokraci. Swoich kandydatów nie wystawiły Komitety Wyborcze Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony.

"Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu, pamiętaj jaki pokój może być w ciszy (...) Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchając też tego, co mówią inni" - słowami z Dezyderaty otworzyła debatę dr hab. Ludmiła Dziewięcka Bokun - rektor DWSSP "Asesor", życząc zebranym debaty owocnej i merytorycznej.
Podczas I i II części debaty każdy z kandydatów odpowiadał na wylosowane pytania dotyczące roli organizacji pozarządowych w życiu miasta Wrocławia.Następnie, uczestnicy debaty mieli możliwość zadania swoich pytań do wybranych kandydatów.

Pozytywnym zaskoczeniem była wiedza kandydatów na temat III sektora, jego problemów i możliwości. Większość z nich działa, lub działała w stowarzyszeniach i fundacjach, spora część w swoich programach wyborczych wprost uwzględniała podmioty z sektora pozarządowego i rzeczowo odpowiadając na pytania i przedstawiając konkretne rozwiązania i propozycje.