UWAGA! ZADANIE DOTYCZY TWIERDZENIA TALESA!

Dany jest trójkąt ABC, taki że |AB|=56cm |AC|=64cm. Na boku AB odmierzono odcinek AD, taki że |AD|=21cm i poprowadzono przez punkt D prostą równoległą do boku AC przecinającą bok BC w punkcie E. Obliczyć długość odcinka DE oraz stosunek długości boków EC i BC.

1

Odpowiedzi

2010-01-20T22:44:42+01:00
BD= 56-21=35
x/35=64/56
56x= 35*64
56x=2240 I/ 56
x=40

x to jest twoje DE

1 3 1