1.Nazwji części mowy.
Z jej koszyka wypadły wtedy takie dwa rumiane jabłka.
2. Odpodanych czasowników utwórz rzeczowniki.
sadzić-.....
myć-......
3.Przekształć zdanie ze strony czynnej na bierną.
Załoga helikoptera dostrzegła rozbitka.

2

Odpowiedzi

2010-01-20T19:58:41+01:00
Z- przyimek
jej- zaimek dzierżawczy
koszyka-rzeczownik
wypadły-czasownik
wtedy-zaimek przysłowny
takie-zaimek wskazujący
dwa-liczebnik
rumiane-przymiotnik
jabłka-rzeczownik
2010-01-20T20:00:05+01:00
Z- przyimek (złożony)
jej- zaimek przymiotny (dzierżawczy)
koszyka- rzeczownik
wypadły- czasownik
takie- przymiotnik
dwa- liczebnik
rumiane- przymiotnik
jabłka- rzeczownik