Zadanie 1.
Zapisz w postaci iloczynu: 4a²+8a .

Zadanie 2.
Jaką cyfrę należy wstawić w miejsce * , aby liczba 2234*2 była jednocześnie podzielna przez 3 i przez 4.

Zadanie 3.
Cenę pewnego towaru obniżono o 40% , a następnie tę nową cenę obniżono o 60% . O ile procent obniżono łącznie cenę towaru?

Zadanie 4.
Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty A=(-2,1) i B=(4,-1) .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-20T22:06:25+01:00
Zad 1
4a²+8a=4a(a+2)

zad 2
223452
suma cyfr:18 -podzielne przez 3
dwie ostatnie liczby tworzą cyfrę 52, która jest podzielna przez 4

zad.3
x-początkowa cena towaru
x-0,4x=0,6x
0,6x-0,6*0,6x=0,6x-0,36x=0,24x
1-0,24=0,76
Cenę obniżono o 76%
1 5 1