Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T20:21:00+01:00
Malutka dziewczynka niecierpliwie czekała na swoją mamę.
malutka- przymiotnik
dziewczynka - rzeczownik
niecierpliwie - przysłówek
czekała - czasownik
na - -
swoją -(chyba przymiotnik)
mamę-rzeczownik

Mój tata naprawił uszkodzony samochód.
mój- (chyba przymiotnik)
tata-rzeczownik
naprawił - czasownik
uszkodzony-przymiotnik
samochód-rzeczownik