Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T20:58:21+01:00
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Ptaki są kręgowcami zdolnymi do latania. Należą do stałocieplnej gromady i są jajorodne. Przypisuje się je do owodniowców, o ciele pokrytym piórami. Z przednimi kończynami przekształconymi w skrzydła i z tylnimi kończynami umożliwiającymi poruszanie się po gałęziach, pniach oraz chodzenie po ziemi. Ptaki wywodzą się z gadów w dolnej jurze (ok.190 mln lat temu). Dowodem na ich pochodzenie jest praptak, który miał cechy gadzie i ptasie.

Między ptakami, a gadami istnieją podobieństwa :
· posiadają sucha skórę pozbawioną gruczołów (poza gruczołem kuprowym),
· podobny rozwój zarodkowy,
· ogólny plan budowy kończyn i połączenie czaszki z kręgosłupem za pomocą jednego kłykcia potylicznego

Ptaki odróżniamy od gadów dzięki:
· pokryciu ciała piórami,
· stałocieplności,
· dwunożnej postawie,
· zdolności latania,
· brakiem zębów w szczękach,
· podziale serca na dwie komory i dwa przedsionki,
· lepszemu rozwojowi mózgu i narządów zmysłu.

Dziś biliony osobników z ponad 9 tysięcy gatunków zamieszkuje Ziemie. Ptaki zostały podzielone na 27 głównych grup zwanych rzędami, które z kolei podzielono na 175 rodzin. Ten podział nie jest równomierny, gdyż w niektórych rzędach jest tylko jedna rodzina, a w innych znajduje się kilka spokrewnionych ze sobą rodzin. Niedokładność liczb spowodowana jest tym, że ornitolodzy nie zawsze są zgodni co do klasyfikacji. Ostatnio została wprowadzona nowa metoda polegająca na porównywaniu DNA z genów różnych gatunków.
Jednym z najważniejszych osiągnięć ewolucyjnych ptaków jest stałocieplność. Pod tym pojęciem rozumiemy umiejętność utrzymywania stałej temperatury ciała niezależnie od temperatury otoczenia. Stała i wysoka temperatura ciała umożliwia dużą aktywność nawet przy niskiej temperaturze na dalekiej północy. Dzięki tej właściwości ptaki można spotkać w każdym klimacie.

Utrzymanie stałej temperatury ciała umożliwia im:
doskonała wentylacja płuc,
wysoka sprawność układu krwionośnego,
pióra, które chronią je przed utratą ciepła.``PRZYSTOSOWANIE DO LOTU

Ptaki mogą poruszać się po lądzie, jak i latać w powietrzu. Jest to możliwe, ponieważ powietrze jest bardo rzadkie. Wiele ptaków wykorzystuje prądy powietrza, dzięki czemu może godzinami szybować w powietrzu np. mewy, albatrosy. Zwierzęta te utrzymują się w powietrzu, dzięki machaniu skrzydłami. Uderzenie skrzydłem w dół powoduje powstanie siły popychającej do góry i do przodu ciała ptaka.


Ta odp jest z neta
jak coś to pisz ale pliss nie dawaj błędnej albo spam

:)