Odpowiedzi

2010-01-21T08:21:13+01:00
Ogółem można powiedzie że skutki były tragiczne dla Polski:
-zostalismy wciągnięci w wojnę północną,a co za ty idzie poniesliśmy straty pieniężne, terytorialne i ludnościowe
-nasi sąsiedzi (np. Rosja) dzięki m.in. rządom Saskim i naszej szlachcie miała coraz to większy wpływ na losy Polski
-upadek aparatu państwowego
-zrywanie sejmów (liberum veto) czyli brak możliwości wprowadzenia jakichkolwiek reform
-słabośc militarna
-pusty skarb
-zły sposób pobierania podatków
-upadek gospodarczy
-zniszczenia wojenne
-folwarki popadały w ruinę
-zmniejszenie eksportu zboża
-zwiększenie wymiaru pańszczyzny
-upadek miast i handlu
-fale głodu,epidemii
-nietolerancja
-upadek szkolnictwa
-przejęcie władzy przez szlachtę
-wzrost znaczenia sąsiadów Polski
6 4 6