Błagam Pilllne !!!Pytania z podręcznika od plastyki pod tytułem ,,Plastyka'' Katarzyna Czernicka Dla klas 1-3 mu realizujemy ten podręcznik w 1 gim cały:)
1.Wymień cechy malarstwa manierystycznego.Wskaż je na wybranym przez siebie przykładzie.
2.Wyjaśnij, jak przejawił się barokowy przepych.
3.Podaj przykłady barokowych zabytków architektury w polsce.
4.Przedstaw tematykę obrazów barokowych.

Proszę pilnie na jutro.Proszę o odp. jeszcze dziś!!!! daj 70 pkt i naj:) Proszę błagam o odp.!! BŁAGAM Pytania z podręcznika str 62 to śą...

1

Odpowiedzi

2010-01-21T12:28:37+01:00
1.
-sąsiadujące postaci w gryzące się ze sobą kolory
-umiar przy korzystaniu barokowej swobody
obraz rebrandta
2.
-bylo wiele zdobien
- wszystko bylo pozlacane
3.
-kościół w Nieświeżu
-Kościół św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa w Kaliszu
-kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie
-jednonawowy kościół w Jarosławiu
-kościół św. Teresy w Wilnie
-Kościół św. Kazimierza w Wilnie
4.
-religijną
-mitologiczną
-alegoryczną
-historyczną
- portretową
11 4 11