Podaj wzory strukturalne podanych soli:
a. bromek wapnia
b. chlorek niklu (III)
c. azotan(V) żelaza (II)
d. siarczan (IV) cynku
e. węglan potasu
f. fosforan(V) sodu
g. jodek magnezu
h. siarczan(VI) srebra(I)
i. FeI₂
j. Al₂(CO₃)₃
k. Sn(NO₃)₂
l. CrPO₄
m. Ag₂SO₄
n. MnSO₃
o. CuS
p. HgCl₂

1

Odpowiedzi

2010-01-20T20:58:03+01:00
1. Ca-Br
|
Br

2. Cl-Ni-Cl
|
Cl


O
3. O - N /
/ \ O
Fe
\
O - N/ O
\ O

4.

/ O \
Zn S=O
\ O /

5.
K- O\
C=O
K- O/

6. Na- O \
Na- O- P= O
Na- O/


7. / I
Mg
\ I

8. Ag - O \ // O
S
Ag - O / \\ O


9. / I
Fe
\ I


/ O \ / /O
10. Al - O - C
\ O / \
O
/ O \ /
Al - O - C
\ O / \\ O


// O
11. / O - N
Sn \\ O
\
O - N // O
\\O


12. / O \
Cr- O - P = O
\ O /


13. Ag - O \ // O
S
Ag - O / \\ O


14. / O \
Mn S = O
\ O /


15. Cu=S

16. Hg-Cl
1 1 1