Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-20T20:18:55+01:00
Pole każdego trojkąta wynosi 1/2*a*h
a-podstawa = 12cm
P=48cm²
48=1/2*12*h
h = 48:6
h = 8 cm

(1/2*12)² + 8² = b²
6² + 64 = b²
36+64 = b²
b²=100

Obwód wynosi 2 boki b + podstawa
Obw=2*10 +12 = 32 cm
2010-01-20T20:21:36+01:00
H wysokośc
x boki szukane
a- podstawa

P=a*h/2
48=12*h/2 |*2
96=12*h
h=96/12=8

12:2=6
wyliczamy x z pitagorasa
6²+8²=x²
36+64=x²
x²=100
x=10

Ob=10+10+12=32