Odpowiedzi

2010-01-20T20:17:04+01:00
1 zasada - jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

III ZASADA DYNAMIKI NEWTONA:

Jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie działa na pierwsze siłą o takiej samej wartości i tym samym kierunku, lecz przeciwnym zwrocie i punkcie przyłożenia. Siły te nie równoważą się, gdyż działają na dwa różne ciała.

Metoda Newtona (metoda stycznych) - algorytmAlgorytm to skończony zbiór jasno zdefiniowanych czynności koniecznych do wykonania pewnego zadania w skończonej liczbie kroków. Ma on przeprowadzić system z pewnego stanu początkowego do pożądanego stanu końcowego. Algorytm może zostać zaimplementowany w postaci programu komputerowego lub układu elektronicznego. Kiedy podczas tego procesu programiści popełnią błąd (ang. bug), może to doprowadzić do poważnych skutków. Dla przykładu błędy w implementacji algorytmów bezpieczeństwa m...
[click for more] wyznaczania przybliżonej wartości pierwiastka funkcji y = f(x) jednej zmiennej w zadanym przedziale [a,b].
2 3 2
2010-01-20T20:17:07+01:00
Trzecia zasada dynamiki mówi o wzajemności oddziaływań. Jest ona często nazywana zasadą akcji i reakcji.

Sformułowanie III zasady dynamiki:

Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą FAB, to ciało B działa na ciało A siłą FBA, o takim samym kierunku i wartości jak FAB, ale przeciwnym zwrocie.
Przykład

Jeżeli ktoś musi działać siłą 50 N w celu podniesienia ciężarka, to wynika stąd, że siła podnosząca ciężarek (skierowana do góry) musi być równa co do wartości sile nacisku ciężarka (skierowanej do dołu) na ręce osoby podnoszącej - owa siła nacisku ciężarka na ręce osoby go podnoszącej wynosi też dokładnie 50 N .

1 zasada dynamiki :Jeżeli na ciało nie są wywierane siły (lub siły działające sie równoważą) to ciało to pozostaje w stanie spoczynku lub ruchu jednostajnego, prostoliniowego
1 3 1
2010-01-20T20:18:56+01:00
I zasada dynamiki Newtona

Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działając równoważą się to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

III zasada

jeżeli ciało A działa na ciało b pewną siłą F to ciało B działa na ciało A siłą F o tym samej wartości, o tym samym kierunku ale o przeciwnym zwrocie.

Symbol Newtona- jest to funkcja dwóch argumentów całkowitych lecz nieujemnych.
1 1 1