DAM 20 PKT ALE ZA ROZWIĄZANIE CONAJMNIEJ 4 ZADAN!!!

1. Jaka musi być wartość oporu opornika połączonego szeregowo z opornikiem o oporze R1 = 20 omów aby opór zastępczy układu był równy 100 omów?

2. Jaka musi być wartosć oporu opornika połączonego równolegle z opornikiem o oporze R1 = 24 omy aby opór zastępczy układu był równy 6 Omów?

3. Przez żarówkę o mocy P=100W przepłynął w czasie t=11s ładunek elektryczny Q=10C. Oblicz napięcie do jakiego włączona jest żarówka.

4. Opór zastępczy dwóch oporników połączonych równolegle wynosi R = 9 omów Stosunek tych oporników wynosi n=R1/R2 = 3 Oblicz opór każdego z tych oporników.

5. Opór zasępczy dwóch oporników o oporach R1=6 omów i R2=12 omów połączonych:
a)szeregowo
b)równolegle

6. W jakim czasie przez przewodnik przpłynął ładunek Q=30C jeśli natężenie prądu w przewodniku wynosiło I=3A?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T21:01:48+01:00
Zad.2 R=? 1/RZ=1/R1+1/R
R1=24OMY 1/R=1/Rz-1/R1
RZ=6OMÓW 1/R=1/6-1/24
1/R=4/24-1/24
1/R=3/24
R=24/3
R=8omów
zad.1 R1=20omów Rz=R1+R
Rz=100omów R=Rz-R1
R=? R=100-20=80omów
ZAD.3P=100W P=UXI U=P/I I=q/t I=10C/11s.=0,90A
t=11s. U=100W/,09A=111,11V
q=10C
Zad.4Rz=9omów 1/Rz=1/R1+1/3R1
R1/R2=3 1/RZ=3/3R1+1/3R1
R1=3R2 1/9=4/3R1
36=3R1
R1=12omów
R2=36omy
zad.5 a)R1=6 Rz=R1+R2
R2=12 Rz=6+12=18omów
b)R1=6omy 1/Rz=1/R1+1/R2
R2=12omy 1/Rz=1/6+1/12
1/Rz=2/12+1/12
1/Rz=3/12
Rz=12/3=4omy
ZAD.6 q=30C I=q/t t=q/I t=30C/3A t=10s.
t=?
I=3A
pozdrawiam
2010-01-20T21:05:13+01:00
1.
Rz=R1+R2
R2=Rz-R1=100Ω-20Ω=80Ω
2.
Rz=R1*R2/(R1+R2)
Rz*R1+Rz*R2=R1*R2
Rz*R2-R1*R2=-Rz*R1
R2(Rz-R1)=-Rz*R1
R2=-Rz*R1/(Rz-R1)
R2=-6*24/(6-24)=8Ω
3.
q=I*t
I=q/t=10C/11s=0,91A
P=U*I
U=P/I=100W/0,91A=109,9V
4.
R=R1*R2/(R1+R2)
R1/R2=3 R1=3R2
R=3R2²/4R2=(3/4)R2
R2=(4/3)R=(4/3)*9=12Ω
R1=3R2=3*12=36Ω
5.
Rs=R1+R2=6+12=18Ω
Rr=R1*R2/(R1+R2)=6*12/(6+12)=4Ω
6.
q=I*t
t=q/I=30C/3A=10s