Uzupełnij zdania wykorzystujac z podanych określen.
Allel, homozygota dominujaca, chromosomy homologiczne, DNA, komorki diploidalne, genotyp, chromosomy.

Cechy organizmu sa zapisane w .................., ktory tworzy .......................Podwojny zestaw chromosomów wystepuje w .................. Pary chromosomow podobne pod wzgledem budowy to........................ Kazdy z tych chromosomow zawira po jednym ............... danego genu. Dwie dominujace formy tego samego genu tworza ..............................Zbór wszystkich genow organizmu to........................

1

Odpowiedzi

2010-01-20T21:07:04+01:00
Cechy organizmu sa zapisane w kwasie dezoksyrybonukleinowym (DNA), ktory tworzy chromosomy. Podwojny zestaw chromosomów wystepuje w komórkach diploidalnych, somatycznych. Pary chromosomow podobne pod wzgledem budowy to chromosomy homologiczne. Kazdy z tych chromosomow zawira po jednym allelu danego genu. Dwie dominujace formy tego samego genu tworza homozygotę dominującą.Zbór wszystkich genow organizmu to genom.
3 5 3