Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T20:52:40+01:00
1. System lenny - system, wedle którego posiadacz ziemski (senior) nadawał ziemię wasalowi w zamian za wykonywanie pewnych obowiązków wobec niego (podatek, wezwanie do wojny itp.). Wcześniej lenno było określane nazwą beneficja.
2. System lenny wzmacniał pozycję władcy, gdyż mimo oddania ziemi pod użytkowanie komuś innemu, senior otrzymywał pewne korzyści od wasala. A ponieważ w pojedynkę nie był w stanie zagospodarować dużego połacia ziemi, system ten był dla niego jak najbardziej opłacalny. Szczególnie że wasal musiał odpracować też parę określonych dni na jego polu.
3. Społeczeństwo feudalne dzieliło się na 4 warstwy społeczne: rycerstwo i duchowieństwo (stany szlacheckie, tylko szlachta mogła do nich należeć), mieszczaństwo i chłopstwo. Pierwszy stan miał za zadanie brac udział walczyć na wojnach w interesie wladcy, duchowieństwo dbało o podtrzymywanie więzi z Bogiem (w rzeczywistości oba stany żyły jak pączki w maśle za pobierane od chłopów podatki i dziesięcinę), mieszczaństwo zajmowało się handlem oraz rzemieślnictwem, a chłopi produkowali żywność i utrzymywali szlachtę.
81 4 81