Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-20T20:34:24+01:00
Słupsko, 20.01.2010r.

Drogi Tomku!
Serdecznie Cię pozdrawiam i dziękuję za list. Wspominałeś w nim, że nie wiesz, gdzie wyjechać na wakacje. Pomyślałem, że pomogę Ci w wyborze odpowiedniego miejsca. Chciałabym, żebyś odwiedził mój kraj – Polskę.
Choć to jasne, że Słupsko jest najpiękniejszą miejscowością w Europie,a przynajmniej w Polsce, zapraszam Cię do Warszawy! To miasto jest szczególne i sądzę, że oczaruje Cię swoimi zabytkami i nastrojem. Jest to przepiękne miasto pełne magii i uroku, które polecam, gdyż spędziłem tam dwa tygodnie ferii. Było cudownie. Znajdują się tam zabytki z okresu 1 i 2 wojny światowej,wiele pomników kultury i nauki- w końcu to stolica mojego kraju. Podczas moich odwiedzin duże wrażenie zrobił na mnie były obóz koncentracyjny \"Pawiak”, którego zwiedzenie serdecznie polecam. Zadziwił mnie również pomnik obrońców MONTE CASINO z roku 1944 oraz nasz przepiękny Pałac kultury i nauki. Myślę, że jest to obiekt, który najbardziej by Cię zainteresował. Jest on ciekawy, ponieważ został wzniesiony jako dar narodu radzieckiego dla Polski, a pomysłodawcą projektu był Józef Stalin. PKiN 22 lipca 2005 roku skończył aż 50lat! Mierzy 230,68m, jest to niewątpliwie najwyższy budynek w Polsce, ma aż 42 piętra, a na 30 piętrze, na wysokości 114m, znajduje się taras widokowy, z którego można zobaczyć piękną panoramę Warszawy.
W Budynku znajduje się 3288 pomieszczeń. Ciekawy jest również drugi, co do wielkości w Europie zegar, który został odsłonięty na szczycie Pałacu Kultury. W sylwestrową noc 2000 roku odbywa się tam mnóstwo wystaw, premier, różnego rodzaju imprez, co sprawia, że przyciąga on mnóstwo turystów, jak i tutejszych mieszkańców a szczególnie młodzież. PKiN cieszy się ogromną popularnością. Jest międzynarodowym symbolem Warszawy. Aby dokładnie zwiedzić to, co ma nam on do zaoferowania, musielibyśmy poświęcić cały dzień. Jednak byłaby to niezapomniana przygoda. Moglibyśmy udać się do kina, wypić herbatę w małej przytulnej kawiarence na przepięknym tarasie, obejrzeć różnorodne wystawy, których nigdy nie brakuje, zakupić pamiątki oraz wiele innych ciekawych rzeczy. Jednak to nie wszystko. Zwiedzając Warszawę, nie można przeoczyć Łazienek, zostały one założone jako letnia rezydencja królów polskich. W kompleksie tym możemy podziwiać wspaniały Pałac na wodzie, unikalny Teatr na wyspie, barokowe pałace i piękny park, gdzie w sezonie letnim organizowane są koncerty muzyki klasycznej. Jeśli starczy nam czasu zabiorę Cię na wycieczkę po Teatrze Wielkim, to olbrzymi klasycystyczny budynek zaprojektowany przez A.Corazziego. Jest siedzibą Opery Narodowej oraz Teatru Narodowego, z jedną z największych scen w Europie i widownią dla 1800 osób. W pobliżu Teatru znajduje się Plac Piłsudskiego z Grobem Nieznanego Żołnierza. Za nim rozciąga się piękny Ogród Saski. Wszystkie te przepiękne obiekty robią niesamowite wrażenie.
Moi rodzice zgodzili się już na Twój przyjazd postawili tylko jeden warunek, że Twoi też muszą się zgodzić. Porozmawiaj z nimi i zadzwoń, albo odpisz. Mam nadzieję, że się zgodzą. Zapewniam Cię, że będziesz zachwycony Warszawą. Czekam na odpowiedz i pozdrawiam.
Twój przyjaciel:Słupsko, 20.01.2010r.

Lieber Tomek!
Wir grüßen Sie herzlich und danken Ihnen für Ihren Brief. Sie erwähnte, dass Sie nicht wissen, wo Sie in Urlaub fahren. Ich dachte, dass ich Ihnen bei der Auswahl der richtigen Stelle kann. Ich möchte Ihnen mein Land besuchen - Polen.
Obwohl es klar ist, dass Słupsko das schönste Dorf in Europa ist, zumindest in Polen, lade ich Sie nach Warschau! Diese Stadt ist etwas Besonderes und ich denke, dass wird Sie bezaubern mit ihren Sehenswürdigkeiten und Atmosphäre. Es ist eine schöne Stadt voller Charme und Zauber, die ich empfehlen, weil ich zwei Wochen Urlaub dort verbrachte. Es war wunderbar. Es sind Relikte aus der Zeit von 1 und 2 des Ersten Weltkrieges, viele Denkmäler der Kultur und Wissenschaft, am Ende ist die Hauptstadt meines Landes. Während meines Besuchs einer großen Eindruck auf mich waren die Konzentrationslager \ "Pawiak" wärmstens empfehlen einen Besuch wert. Überraschte mich auch ein Denkmal für die Verteidiger der Monte Casino in 1944, und unsere schöne Palast der Kultur und Wissenschaft. Ich glaube, es ist ein Objekt, das Sie am meisten Interesse. Es ist interessant, weil es als ein Geschenk des sowjetischen Volkes für die polnische und die Urheber des Projekts gebaut wurde, war Joseph Stalin. Palace of Culture Juli 22, Ende 2005 bis 50lat! Es misst 230,68 Meter, ist es zweifellos das höchste Gebäude in Polen, hat nicht weniger als 42 Etagen, und den 30 Stock, in einer Höhe von 114m, befindet sich eine Terrasse, von der Sie das herrliche Panorama von Warschau sehen können.
Das Gebäude befindet sich in Raum 3288 befindet. Interessant ist auch der zweitgrößte in Europa, eine Uhr, die an der Spitze des Palastes der Kultur vorgestellt wurde. Am Silvesterabend 2000 Jahren gibt es eine Menge von Ausstellungen, der Premierminister, verschiedene Veranstaltungen, wodurch es lockt zahlreiche Touristen und Anwohner und insbesondere junge Menschen. PKiN erfreut sich großer Beliebtheit. Ist das internationale Symbol von Warschau. Um zu untersuchen, genau das, was sie uns zu bieten, müssten wir einen ganzen Tag verbringen. Allerdings wäre es ein unvergessliches Erlebnis. Wir könnten ins Kino gehen, Tee trinken in einem gemütlichen kleinen Café auf der schönen Terrasse, sehen eine Vielzahl von Ausstellungen, die nie versagt, Souvenirs und viele andere interessante Dinge. Aber das ist nicht alles. Warschau besuchen, können Sie die Bäder nicht verpassen, wurden sie als Sommerresidenz der polnischen Könige gegründet. Die Anlage, die wir bewundern die prächtigen Palast auf dem Wasser, einzigartige Theater auf der Insel, barocken Palästen und einem wunderschönen Park, wo im Sommer Konzerte mit klassischer Musik statt. Wenn wir genügend Zeit haben, werde ich Sie mit auf eine Tour durch die Grand Theater, ein riesiger neoklassizistischen Gebäude von A. Corazzi ausgelegt sind. Es ist der Sitz der Nationalen Oper und Theater National, einer der größten Bühnen in Europa, und das Publikum für 1800 Personen. Theater in der Nähe Pilsudski-Platz ist das Grabmal des Unbekannten Soldaten. Hinter ihm gibt es einen schönen Sächsischen Garten. All diese schönen Dingen einen großen Eindruck.
Meine Eltern haben schon auf Ihr Kommen zugestimmt, nur eine Bedingung, dass Ihr auch akzeptiert werden muss. Sprechen Sie mit ihnen und an oder schreiben Sie zurück, bitte. Ich hoffe, Sie stimmen. Ich versichere Ihnen, dass Sie nach Warschau werden begeistert sein. Warte auf Antwort und grüßen.
Dein Freund:
3 4 3