Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-20T20:36:15+01:00
Zad1
a)P=πr²
P=π*1*1=π
L=2*π*1=2π

b)P=π*¾*¾=⁹/₁₆π
L=2*π*¾=⁶/₄π=1½π

c)P=π*22*22=484π
l=2*π*22=44π
zad2

Wzór na pole koła: P=πr²

P=36π

Podstawiamy jedno do drugiego
πr²=36π..../÷π
r²=36...../√
r=6 cm
2010-01-20T20:39:22+01:00
Obw. = 2πr
P = πr²

a) 1cm
Obw. = 2*1cm*π = 2πcm
P = 1cm²*π= 1πcm²

b) 3/4 m
Obw. = 2 *3/4 m*π = 1,5πm
P = (3/4m)²*π = 9/16πm²

c) 2,2 dm
Obw. = 2*2,2dm * π = 4,4πdm
P = (2,2 dm)²*π = 4,84πdm²

2) To trzeba wyliczyć pierwistek z tego a to się równa 6 cm