Przeanalizuj treny w oparciu o pytania.
treny: I , IX, X, XI, XVII, XIX
I - Do jakiej tradycji filozoficznej i literackiej odwołuje się poeta?, jaką koncepcje ludzkiego życia przedstawia ten tren
IX - kim jest przywołana w tekście Mądrość, kim są Ci którzy " prawdziwie mienia", dokąd miały (mogły) prowadzić stopnie z których podmiot liryczny został zrzucony?
X - do jakich kręgów kulturowych odwołuje się Kochanowski ?
XI - w jakim celu przywołuje poeta Brutusa kim jest nieznajomy grób
XVIII - przedstaw postawę religijną podmiotu lirycznego.
XIX jak wygląda niebo? Jaką postawę przyjmuje poeta ?


proszę o rozwiązanie xd.

1

Odpowiedzi

2010-01-20T23:18:55+01:00
I tren-
Kochanowski odwołuje się do starożyytnych postaci ze względu na związek renesansu z antykiem, ale również szuka ich twórczosci źródła pociechy w odczuwanym bólu.Rozwiązania filozoficzne kończy refleksja: "Błąd_wiek człowieka",nawiązująca do starożytnej maksymy:errare humanum set".
Ta wielkość postaw wskazuje na rozdarcie podmiotu lirycznego.Kochanowski nie wie ,którą z tych postaw wybrać:
"Nie wiem co lżej:czy w smutku jawnie żałować,
Czyli się z przyrodzeniem gwałyem mocować".
W kolejnych trenach dokonywać się będzie wybór filozofii na dalsze życie.
X tren-
Kochanowski odwołuje się do wielu systemów filozoficznych i religijnych, z których żaden nie daje jasnego i pewnego rozwiązania.Nie dają nadzieii żadne religie: ani mitologia,ani chrześcijaństwo,ani reinkarnacja.