Odpowiedzi

2010-01-20T20:49:04+01:00
Grzyby
Pozytywne: Pełnią ważną funkcję w walce biologicznej ze szkodnikami. Sa także wykorzystywane do produkcji antybiotyków i witamin. Rozkładają one również martwą materię organiczną i sa wykorzystywane w przemyśle mleczarskim, gorzeliniczym i piekarniczym (np. drodże). Są także pokarmem ludzi i zwierząt. Moga twaorzyć mikoryzę z drzewami i żyją w symbiozie z glonami, twaorząc porosty.
Negatywne: Wywołują choroby u ludzi, ale także zwierząt i roślin. Niszczą także artykuły spożywcze i materiały przemysłowe.

Porosty
Pozytywne: Są organizmami pionierskimi, jako jedne z pierwszych zasiedlają nowe tereny. Produkują one związki organiczne, które działają bakteriobójczo. Przyśpieszają one też tempo procesu wietrzenia zasiedlonych skał (pojawia się na nich wartswa gleby umożliwiająca rozwój innym roślinom np. mszakom). Są również ważnym elementem życia drobnych zwierząt np. owadów.
Negatywne: oddziaływują niekorzystnie na rośliny (także grzyby), są roślinami pasożytniczymi. Niektóre wytworzone przez nie substancje bakteriobójcze są trujące.
12 4 12