Siemka.

Mam taki problem z 2 zadaniami z angielskiego.

Zad. 1. Choose the correct answer.

2. I think that a/the/not article/ exercise is an important part of your daily routine.
3. Jack doesn't work/works/isn't working here any more, does he?
4. We have a/the/no article lovely cat called Tiddles.
5. We can't help them, we can't/can't we/can we?
6. Harry has a green bag, and this one's green, too. I'm sure this might/must/can't be his bag.

Zad 2. Przetłumacz zdania.

1. Dziś jest wtorek, prawda?
2. Nie boję się ciemności.
3. Oni nie widzieli jeszcze tego filmu, prawda?
4. Ogólnie mówiąc, zdrowie jest ważniejsze niż pieniądze.
5. To nie może być jego dom.
6. Musisz być bardzo zmęczona.
7. Oni nie mieszkają w Paryżu prawda?
8. To może zabrać dużo czasu.
9. Uczciwość jest dla mnie bardzo ważna.
10. Twój tata pochodzi z Irlandii, prawda?

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-20T22:21:12+01:00
1.
a) I think that a exercise is an important part of your daily routine.
b) Jack isn't working here any more, does he?
c) We have a article lovely cat called Tiddles.
d) Tu nie wiem.
e) Harry has a green bag, and this one's green, too. I'm sure this must be his bag.
2.
a) Today is Tuesday, right?
b) I am not afraid of the dark.
c) They have not seen this movie yet, right?
d) Generally speaking, health is more important than money.
e) This may not be his house.
f) You must be very tired.
g) They do not live in Paris, right?
h) It may take a long time.
i) Honesty is very important to me.
j) Your dad comes from Ireland, right?

Powodzenia.
2010-01-20T22:26:00+01:00
2.trzecie
3.pierwsze
4.trzecie
5.trzecie
6.pierwsze


Zadanie 2
1. Today is Friday, isn’t it?
2. I’m not afraid of darkness.
3. They haven’t seen these film, have they?
4. Generally saying health is more import ant than money.
5. It can’t be his house.
6. You must be very tired.
7. They live in Paris, don’t they?
8. It could take a lot of time.
9. Honesty is very important for me.
10. Your father comes from Ireland, doesn’t he?
2 4 2