1.Aby równanie 2x-7y=12 doprowadzić do takiej postaci, że współczynnik przy zmiennej y będzie równy 21, należy obie strony tego równania pomnożyć przez ... ?

2. Zapisz podane informacja w postaci układów równań:
Licznik ułamka x/y jest o 3 mniejszy od mianownika. Jeżeli do licznika i mianownika ułamka dodamy 2, to otrzymamy liczbę 1/2.

z góry dziękuję ;)

1

Odpowiedzi

2010-01-20T20:43:14+01:00