Odpowiedzi

2010-01-20T20:54:57+01:00
Dziura ozonowa jest to zjawisko polegające na zmniejszaniu się ilości ozonu w ozonosferze. Jest zjawiskiem niebezpiecznym, gdyż ozon odpowiada za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego docierające do Ziemi ze Słońca i warto wspomnieć, że są to szkodliwe promienie.
Wyraźny spadek warstwy ozonowej obserwuje się od lat 80-tych. Przede wszystkim ma on miejsce nad obszarem Antarktydy.
PRZYCZYNY: To freony są winne za niszczenie ozonu w ozonosferze. Freony to związki chemiczne, które w wyniku promieniowania ultrafioletowego rozkładają węgiel, fluor i chlor. Chlor wchodzi w reakcję z ozonem przez co powstają tleni, z kolei one łącząc się w dwutlenki chloru uwalniając pojedyncze atomy rozbijając cząsteczki ozonu. Na terenach bieguna południowego od 1985 (rok odkrycia dziury ozonowej) roku powierzchnia dziury ozonowej wzrosła o 15%. Wieją tam silne wiatry, które roznoszą zanieczyszczenie.
SKUTKI: Zmniejszanie się ilości ozonu w atmosferze może mieć poważne konsekwencje dla życia na Ziemi. Wzrasta siła promieniowania słonecznego prowadząca do uszkodzeń komórek jak i poparzeń skóry, powodując zmiany nowotworowe. Wzrasta zarażanie się chorobami pasożytniczymi przez co zmniejsza się odporność. Jest również niebezpieczny dla oczu. Szkodliwy jest dla roślin, co może pogorszyć jakość żywności. Powoduje również miany klimatyczne.

Nie jest to skopiowane z Internetu, bo sama miałam takie zadanie na chemię, a nie popieram akcji "kopiuj-wklej" xd
:)
13 4 13