Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T20:56:26+01:00
Msza, Ofiara Eucharystyczna – w katolicyzmie najważniejsza celebracja liturgiczna. W Kościołach wschodnich (katolickich i prawosławnych) określana jest jako Boska Liturgia, zaś w środowiskach protestanckich zgromadzeniom niedzielnym i świątecznym często towarzyszy Pamiątka Wieczerzy Pańskiej.
Według doktryny katolickiej, w czasie sprawowania mszy uobecniana jest w sposób sakramentalny Ofiara Krzyżowa Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że w Kościele katolickim msza jest przede wszystkim bezkrwawą ofiarą Kościoła składaną Bogu, przez którą udzielane są wiernym zasługi Ofiary Krzyżowej.
4 3 4
2010-01-20T20:58:44+01:00
Msza Święta jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Każdy wierzący powinien uczestniczyć w niej w każdą niedziele i święto.
Msza Święta jest dla nas czasem skupienia i rozmyślenia
o naszym życiu chrześcijańskim. Jest to również spotkanie z Panem Bogiem poprzez modlitwę i przyjęcie go w sakramencie Eucharystii. Msza jest bardzo ważna w naszym życiu.
8 4 8