Dwie przystanie rzeczne A i B są oddalone od siebie o 10 km.Prędkość motorówki na stojącej wodzie wynosi v1 = 30 km/h , a prędkość rzeki v2=10 km/h.Motorówka wyrusza z przystani A o godz. 8 do przystani B w górę rzeki.W przystani B zatrzyma się na 20 minut i wróci do przystani A. O której godzinie motorówka powróci do przystani A ?

1

Odpowiedzi

2009-10-03T02:24:51+02:00
W jedną stronę będzie płynęła z prądem (40km/h), w drugą przeciw (20km/h). Nieważne w którą. Interesuje nas czas.
v=s/t
t=s/v

Z prądem:
t=10/40=1/4h=15min

Przeciw:
t=10/20=1/2h=30min

Przerwa w porcie:
t=20min

Razem:
T=15+30+20=65min

Czyli wróci o godzinie 9:05.