Odpowiedzi

2009-10-01T14:04:07+02:00

m = 0,33 kg = 330g

7,5% * 330g = 75/1000 * 330g = 25,75g ≈ 26g

25% * 330g = 25/100 * 330g = 82,5g ≈ 83g

Odp: 26g tłuszczu i 83g suchej masy
1 5 1