Ustal wzory wodorków podanych pierwiastków: Na, Ca, Al, C, N, S, Br. Zapisz równanie procesu (reakcji chemicznej lub dysocjacji jonowej), który następuje po wprowadzeniu tych wodorków do wody. Uwaga: wodorki metali reagują z wodą według schematu: wodorek+woda=wodorotlenek+wodór.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T21:39:13+01:00
To chyba będzie tak:

NaH+H₂O→NaOH+H₂
CaH₂+2H₂O→Ca(OH)₂+2H₂
AlH₃+3H₂O→Al(OH)₃+3H₂
CH₄+H₂O reakcja nie zachodzi
NH₃+H₂O→NH₄⁺+OH⁻
H₂S →2H⁺+S²⁻
HBr→H⁺+Br⁻
Jeżeli masz pytania, pisz.
Pozdrawiam
1 5 1