Jeśli nie umiesz, nie rozwiązuj, dam naj jak ktoś rozwiąże wszystkie 6 zadań.
Mają być wszystkie obliczenia.

1.Energia potencjalna występuje gdy .....................................
2.Jeżeli prędkość zmaleje 3 razy to energia kinetyczna ...................
3.Oblicz energię kinetyczną samochodu o masie 4ton, który porusza się z prędkością 72 km/h
4.Oblicz pracę pralki automatycznej o mocy 2.5 kW, która prała przez 2 godziny
5.Na jaką głębokość zostanie wbity gwóźdź uderzony przez młotek 5-kilogramowy, spadający z wysokości 1.5m ? Siły oporów gruntu wynoszą 1.5 kN

6.(bez obliczeń, same wyniki)
a)W=1800J t=4s P=??
b)W=?? t=30s P=20W
c)W=75J t=?? P=25W

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T22:12:38+01:00
1.Energia potencjalna występuje gdy ciało zostanie podniesione ponad tzw. poziom zerowy tzn. gdy jest na pewnej wysokości
2.Jeżeli prędkość zmaleje 3 razy to energia kinetyczna zmaleje 9 razy
3.
Dane:
V = 72 km / h = 72000 / 3600 s = 20 m/s
m = 4 t = 4000 kg
Rozw.:
Ek = mV²/2 = 4000 kg × (20 [m/s])² / 2 = 800 000J
4.
Dane:
P = 2,5 kW = 2500 W
t = 2 h =
Rozw.:
W = P×t = 2500 W × 7200 s = 18000000J
5.
Dane:
m = 5 kg
h = 1,5 m
F₀ = 1,5 kN = 1500N
Rozw.
Na wysokości 1,5 m młotek posiada energię potencjalną :
Ep = mgh = 5 kg × 10 [m/s²] × 1,5 m = 75J
podczas spadania energia potencjalna będzie się zamieniać w energię kinetyczną .
Czyli w momencie uderzenia o Ziemię energia potencjalna cała się zamieni w energię kinetyczną a ta (pomijając ciepło jakie się wydzieli) zamieni się w pracę, czyli
Ek = W
W = F₀ × s
s = W / F₀ = 75J / 1500 N= 0,05 m
6.
P = W/t = 450W
W = Pt = 600 J
t = W/p = 3 s