Odpowiedzi

2010-01-20T22:35:12+01:00
V = frac2pirT1 dla 1 satelity
v = frac2pi4rT2 dla 2

T1 = frac2pirv
frac1T2 = fracv2pi4r
fracT1T2 = frac2pirvcdotfracv2pi4r
fracT1T2 = frac14