Odpowiedzi

2009-09-30T18:10:52+02:00
1.
a.
masa atomu tlenu = 16u
masa cząsteczki tlenu = 32u
b.
O = 16
16 stanowi 24%
x stanowi 100%
x = 66,7
c.
CH4 + 2 O2 --> CO2 + 2 H2O
z interpretacji równania wynika, że:
do spalenia:
1 mola CH4 potrzeba 2 mole O2, więc:
1 m³ CH4 potrzeba 2m³ O2

2.
Spalanie całkowite:
2 C2H6 + 7 O2 --> 4 CO2 + 6 H2O