Odpowiedzi

2010-01-20T21:54:09+01:00
Reakcja analizy (rozkładu) jest to reakcja, podczas której z jednej substancji (substrat) powstają przynajmniej 2 substancje (produkty).
AB--->A+B
Reakcja syntezy (łączenia) jest to reakcja, podczas której z przynajmniej 2 substratów powstaje jeden produkt.
A+B--->AB
np. siarka+tlen--->tlenek siarki (IV)
Reakcja wymiany jest to reakcja, w czasie której z przynajmniej dwóch substratów powstają przynajmniej dwa produkty.
np. węglan wapnia+kwas solny--->dwutlenek węgla+chlorek wapnia+woda
Wyróżniamy dwa rodzaje reakcji wymiany:
1.Wymiana podwójna
AB+CD--->AD+CD
Substraty i produkty są związkami chemicznymi
2.Wymiana pojedyncza
AB+C--->CB+A
Przynajmniej jeden substrat i przynajmniej jeden produkt postępują w postaci pierwiastka chemicznego.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T21:54:17+01:00
1. Reakcje syntezy:
A + B → C
Np:
H₂ + Cl₂→2HCl

2. Reakcje analizy:
Ab→A + B
Np:
CaCO₃→CaO + CO₂

3. Reakcje wymiany pojedyńczej:
A + BC→AB + C lub AC + B
Np:
Zn + 2HCl→ZnCl₂ + H₂

Reakcje wymiany podwójnej:
AB + CD→AD +CB
Np:
BaCl₂ + H₂SO₄ → BaSO₄ + 2HCl