Zad 2 Chemia nowej ery str 50 Uzupełnij uzgodnij równania reakcji dysocjacji jonowej.
A) .........--------->K+ OH-
B)Ba(OH)2---------->..........+........
c)LiOH--------->.......+.......
D)........----------->Cs+ +OH -
zaD2 STR 47
nAPISZ RÓWNANIA CZTERECH REAKCJI CHEMICZNYCH ,KTÓRE PRZEDSTAWIA SCHEMAT.
K---1---->K2O---2->KOH----4-->Al(OH)3
| |
|---------3-------------|

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T21:59:32+01:00
1.
a)KOH-->K+ +OH-
b)Ba(OH)2-->Ba2+ +2OH-
c)LiOH-->Li+ +OH-
d)CsOH-->Cs+ +OH-

2.
4K+O2-->2K2O
K2O+H2O-->2KOH
3KOH+AlCl3-->3KCl+Al(OH)3
1 4 1