Odpowiedzi

2010-01-20T23:19:25+01:00
Zalety: dobro większości, tolerancja, wpływ narodu na władzę, równość wobec prawa, swobody obywatelskie i prawa człowieka, wolność, poszanowanie własności prywatnej, współdecydowanie, wpływ na politykę, możliwość usunięcia złej władzy, wzrost aktywności społecznej, równość szans, szeroki dostęp do informacji, wolność prasy.

Wady: większość nie zawsze ma rację, mniejszość musi się podporządkować,brak stabilności rządu, powolność działania,konflikty między siłami politycznymi oraz ich zwolennikami,bardzo duża nie równośc materialna

Zagrożenia:Bierność społeczeństwa,Niedzielni wyborcy,Telewizyjna demokracja – wpływ mass mediów,Problemy ekonomiczne demokracji
(Kłopoty gospodarcze takie jak bezrobocie, słaby wzrost gospodarczy, inflacja doprowadzają do niestabilności politycznej i osłabiają zaufanie obywateli do państwa demokratycznego. Kryzysy ekonomiczne rodzą tęsknotę za rządami silnej reki.)

Szanse:WYBORY, PRAWORZĄDNOŚĆ, TRÓJPODZIAŁ WŁADZY ,

Pozdrawiam: Bagin :D