1.Napisz nazwy podanych soli(a) i ich nazwy(b)

a)KI b)jodek ołowiu(II)
ZnBr2 siarczek miedzi(I)
AlCl3 chlorek srebra(I)
NaF fluorek wapnia
CuCO3 azotan(V) cynku
BaS siarczan(VI) litu
Fe(NO3)3 siarczan(IV) glinu
PbSO3 fosforan(V) potasu
Cr2(SO4)3 węglan sodu
Ca3(PO4)2 bromek żelaza(III)

2

Odpowiedzi

2010-01-20T22:27:51+01:00
A)
jodek potasu
bromek cynku
chlorek glinu
fluorek sodu
węglan(IV) miedzi(II)
siarczek baru
azotan(V) żelaza(III)
siarczan(IV) ołowiu(II)
siarczan(VI) chromu(III)
fosforan(V) wapnia

b)
PbI₂
Cu₂S
AgCl
CaF₂
Zn(NO₃)₂
Li₂SO₄
Al₂(SO₃)₃
K₃PO₄
Na₂CO₃
FeBr₃
2010-01-20T22:37:43+01:00
KI - jodek potasu
ZnBr₂ - bromek cynku
AlCl₃ - chlorek glinu
NaF - fluorek sodu
CuCO₃ - węglan miedzi (II) --> węglan pochodzi od kwasu węglowego H2CO3 dlatego reszta kwasowa CO3 jest dwuwartościowa i nie zgodzę się z rozwiązaniami powyżej
BaS - siarczek baru
Fe(NO₃)₃ - azotan (V) żelaza (III)
PbSO₃ - siarczan (IV) ołowiu (II)
Cr₂(SO₄)₃ - siarczan (VI) chromu (III)
Ca₃(PO₄)₂ - ortofosforan (V) wapnia
jodek ołowiu (II) - PbI₂
siarczek miedzi(I) - Cu₂S
chlorek srebra(I) - AgCl
fluorek wapnia - CaF₂
azotan(V) cynku - Zn(NO₃)₂
siarczan(VI) litu - Li₂SO₄
fosforan(V) potasu - K₃PO₄
węglan sodu - Na₂CO₃
bromek żelaza(III) - FeBr₃