Temat: Państwo bez stosów, czyli reformacja w Rzeczpospolitej.

Uzupełnij zdania opisujące wpływ reformacji na rozwój edukacji i kultury polskiej.

1. Przy zborach założono wiele szkół protestanckich. Efektem rywalizacji ze szkołami ........... było podniesienie poziomu nauczania w XVI w.
2.W szkołach protestanckich nauczało wielu wybitnych ........... z zagranicy, którzy nie mogli głosić swoich poglądów w krajach ojczystych. Swoją myślą wzbogacili polską ........... .
3. Protestanci uważali, że Pismo Św. powinno być dostępne także dla ludzi nie znających łaciny. Dlatego zaczęli je tłumaczyć na języki narodowe. Dzięki temu w XVI w. rozwinęła się też .......... tworzona w języku polskim. Wyznawcą kalwinizmu był pierwszy poeta piszący po polsku- ........... .

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T22:47:00+01:00
Katolickimi

profesorów

naukę,kulturę

literatura

Mikołaj Rej1 5 1
2010-01-20T22:49:50+01:00
A) szkołami średnimi
b) wybitnych profesorów
c) polską kulturę
d) też literatura
e) po polsku - Mikołaj Rej
2010-01-20T22:49:51+01:00
1.Chrześcijańskimi
2.Uczonych
3.Naukę
4.Literatura
5.Mikołaj Rej