Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T22:03:25+01:00
Iz 6,1-9a , Iz 1,4-8
Izajasz-jeden z największych proroków Starego Testamentu. Jego proroctwa przedstawia Księga Izajasza.
Jan 1,1-3 3,1-3
Ewangelia w. św . Jana rybak znad jeziora Genezaret, uczeń Jezusa Chrystusa i najmłodszy apostoł, według tradycji chrześcijańskiej autor Ewangelii wg Jana i innych fragmentów Nowego Testamentu