Zad.1
Skrócone zapisy chemiczne 3Fe, 2 H 2, 5 Ca O oznaczają:
A) 3 cząsteczki żelaza, 2 cząsteczki wodoru, 5 cząsteczek tlenku wapnia
B) 3 atomy żelaza, 4 atomy wodoru, 5 atomów wapnia, 5 atomów tlenu
C) 3 atomy żelaza, 2 cząsteczki wodoru, 5 cząsteczek tlenku wapnia
D) 3 atomy żelaza, 4 atomy wodoru, 5 cząsteczek tlenku wapnia

Zad. 2
Monety stosowane w Unii Europejskiej wykonane są ze stopów różnych metali. Wybierz inne określenie dla stopu.
A) związek chemiczny
B) pierwiastek chemiczny
C) mieszanina jednorodna
D) mieszanina niejednorodna

Zad.3 Oblicz procentową zawartość siarki w tlenku siarki (VI)
ms=32u
mo=16u

Zad.4
Jod ¹³¹J to promieniotwórczy pierwiastek, którego promieniowanie jest szkodliwe dla człowieka. W ciągu tygodnia rozpada się połowa tego pierwiastka, w ciągu następnego tygodnia z pozostałej części rozpada się połowa itp.
* Ile procent początkowej ilości jodu ¹³¹J pozostanie po trzech tygodniach?
A) 50%
B) 25%
C) 12,5%
D) 3%
Uzasadnij odpowiedź.
* Jaka część początkowej ilości jodu ¹³¹J rozpadnie się w szóstym tygodniu?
A) 1/6 * 1/2
B) (1/2)⁶
C) 2⁶
D) ½ * 6
Uzasadnij odpowiedź.

Zad. 5
Oblicz procentową zawartość tlenu w H₂SO₄
mh=1u
ms=32u
mo=16u

Bardzo proszę o szybką odp. Dziękuję:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T11:16:23+01:00
1c
2c
3)
32+ 3 * 16= 80
80 - 100%
32 - x%
x=40%

4za trudne ;p
5
2+32+ 4*16=98
98 - 100%
4*16 - x%
x=65,3%
prosze ;)
1 5 1