Potrzebuje pomocy przy rozwiązywaniu zadań z alkacymetrii . Pojutrze mam sprawdzian i musze do tego czasu to opanować.
zad.1
5 cm3 kwasu octowego o gęstości 1,06 g/cm3 uzupełniono wodą destylowaną do 1 dm3. Na zmiareczkowanie 20 cm3 tego roztworu zużyto 5,3 cm3 0,002 M roztworu NaOH. Oblicz stężenie % kwasu octowego.

zad2.
Próbkę o masie 4,98 g wodorowęglanu potasu rozpuszczono i uzupełniono wodą destylowaną do 500 cm3. Pobrano 20 cm3 rozcieńczonego roztworu i miareczkowano oranżem metylowym(?) 22,5cm3 HCl. Oblicz stężenie molowe wodorowęglanu potasu i HCl.

Tu gdzie jest znak zapytanie, to nie jestem pewny czy dobrze napisałem, ale chyba jest tak jak powinno być.


Dodatkowo mam jeszcze zadanka z redoksem.

Polecenie: Uzupełnij równania redoks.
a) jon manganianowy(VII)+tlenek chromu(III) + środowisko--->jon manganianowy(VI) + tlenek chromu(IV) + woda
b)jon manganianowy(VII) + tlenek ołowiu(IV) + srodowisko --->jon ołowiowy(IV) + jon manganianowy(II) + woda

Jak się rozwiązuje takie reakcje? O co wogóle chodzi z tymi środowiskami? Co ja powinienem po kolei tutaj robić?

1

Odpowiedzi

2010-01-21T13:27:24+01:00
1.
CH3COOH+NaOH-->CH3COONa+H2O

MNaOH=40g/mol

1000cm3--------0,002mola
5,3cm3---------n
n=0,0000106 mola NaOH

czyli z rownania reakcji wynika ze CH3COOH jest takze 0,0000106 mola

0,0000106mola-------20cm3
x moli---------------1000cm3
x=0,0053mola

MHCOOH=2+12+32=46g/mol

46g---------1mol
yg-----------0,0053mola
y=0,2438g

mr=d*V
mr=1000*1,06=1060g

0,2438g--------1060g
zg-------------100
z=0,023g

wychodzi na to ze ten roztwór jest 0,023%

2.
MKHCO3=39+1+12+16*3=100g/mol

100g----1mol
4,98g----x
x=0,05mola

0,0498mola--------500cm3
n mola--------------1000cm3
n=0,1mola
czyli steżenie molowe wodorwęglanu potasu wynosi 0,1mol/dm3

NaHCO3+HCl-->NaCl+H2O+CO2

1000cm3-----0,1mola KHCO3
20cm3--------n1
n1=0,002mola

z rownania rekacji wynika to ze 1 mol wodoroweglanu reaguje z 1 molem HCl czyli ze HCl tez bedzie 0,002mola i teraz mozna obliczyc stezenie molowe HCl

0,002mola-----22,5cm3
n3 mola--------1000cm3
n3=0,089mola
stezenie molowe roztworu HCl wynosi 0,089mola/dm3
co do redoksow to moge ci napisac te reakcje a ty sobie sam je uzgodnisz bo nie chce mi sie ich uzgadniac a co do srodowiska to moze byc kwasowe zasadowe ub obojetne czyli mogą byc jony H+,OH-,albo woda

a) jon manganianowy(VII)+tlenek chromu(III) + środowisko--->jon manganianowy(VI) + tlenek chromu(IV) + woda
MnO4^- +Cr2O3+OH^- --->MNO4^2- +CrO2+H2O
b)jon manganianowy(VII) + tlenek ołowiu(IV) + srodowisko --->jon ołowiowy(IV) + jon manganianowy(II) + woda
MnO4^- +PbO2 +H^+ ---->Mn^2+ +Pb^4+ +H2O

no i tutaj tylko zwykły prosty redoks czyli szybki bilans elektronowy i po sprawie :)