Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T13:17:38+01:00
Najpierw zapisujemy reakcje całkowitego spalania etanu:
2C₂H₆ + 7O₂ --> 4CO₂ + 6H₂O

Objętość gazu w warunkach normalnych wynosi V=22,4 dm³. Więc liczymy:

V = 2*22,4 = 44,8 dm³ etanu V = 7*22,4 = 156,8 dm³ tlenu
2C₂H₆ + 7O₂ --> 4CO₂ + 6H₂O
V = 2 dm³ V = ?

Układa nam się z tego proporcja:
44,8 dm³ etanu -- 156,8 dm³ tlenu
2 dm³ etanu -- x dm³ tlenu

Mnożymy na krzyż:
x = 2*156,8 / 44,8 = 7 dm³ tlenu

Odp. Do całkowitego spalenia 2 dm³ etanu należy użyć 7 dm³ O₂.
1 5 1