Zad1 liczba x>0 stanowi 150%liczby y. Wowczas:
a. x-y=0,5y
b. x-y=0,5x
c.y-x=0,5y
d.y-x=0,5x

zad2 .liczba 2 do potegi 10 *5do potegi 15 jest rowna liczbie:
a.10do potegi10
b. 10do potegi 10*5do potegi10
c10do potegi 15
d. 10do potegi 10*5 do potegi5

zad3 jesli proste mx+y+1=0 i 3x-2y+4=0 sa rownolegle to:
a. m=-3/2
b. m=2/3
c. m=3
d. m=-2

zad4 rownanie (x-2)do kwadratu=a ma dwa rozwiazania gdy:
a. a<0
b. a=-2
c. a=0
d. a>0

moge prosic o rozwiazanie i pokazanie dziekuje

1

Odpowiedzi

2010-01-20T23:32:46+01:00
1.a
x=3/2y => x-y=1/2y
2.d
2^10*5^15= 2^10*5^10*5^5=(2*5)^10+5^5=10^10*5^5
3.a)
y=-mx-1
y=3/2x=2
wspolczynnik katowy musi byc rowny => 3/2=-m
4.c)a=0
(x-pierwz2)*(x+pierwz2)=a
3 2 3